1

Avlyst! Klara, villsvinet og den lille instrumentfabrikken

Riksteatret har besluttet å avlyse resterende forestillinger denne våren. Avlysningen er i tråd Folkehelseinstituttes anbefalinger og er gjort på bakgrunn av risikovurdering.
Avlysningen skjer med henvisning til force majeure.

_
_
_