1

Avlyst! Klara, villsvinet og den lille instrumentfabrikken

Riksteatret har besluttet å avlyse resterende forestillinger denne våren. Avlysningen er i tråd Folkehelseinstituttes anbefalinger og er gjort på bakgrunn av risikovurdering.
Avlysningen skjer med henvisning til force majeure.

Som følge av de nye nasjonale retningslinjene for å hindre smitte av koronaviruset blir Mosjøen kulturhus stengt inntil videre og ingen forestillinger blir gjennomført.
_
_
_