1

Foreldreforedrag -interkommunal kursdag

Folkehelse, psykisk helse, livsmestring, kulturbygging, fellesskap, samhold - kjært barn har mange navn. Det er nettopp dette GLEDING handler om. Det handler om det aller viktigste, hvordan vi har det sammen!

Noe av innholdet i foredraget er:

? Viktigheten av sosial og emosjonell kompetanse
? Selvfølelse og selvtillit
? Følelser - hvorfor reagerer vi som vi gjør?
? Verdier og holdninger – hvilken effekt har de på våre relasjoner?
? Hvordan anerkjenne for å skape robuste barn og voksne?
? Hvorfor fokusere på «gleding» istedenfor «antimobbing»?
? Hvilket samfunn vil vi ha? Inkludering, verdighet og vennskap
? Fra tanke til handling – hva gjør vi nå?


«Siri har en fantastisk morsom, brutalt ærlig og sårbar måte å formidle på.
Hennes budskap om gleding for liten og stor treffer oss «godtvondt» langt inni i hjertet!
Alle skoler skulle fått gleden av å ha Siri på besøk. Hun minner oss på at empatiske barn
er mye viktigere enn «flinke» barn. Siris foredrag om gleding passer absolutt alle!»
- Maggi Gausel


VI GLEDER OSS TIL Å SE DERE DER!Siri Abrahamsen har skrevet har skrevet fire bøker: “Gleding”, “Feiling”, “Undring i følelsesuniverset” og “Historien om deg” – dette er gode verktøy som gir et særdeles godt fundament for livsmestring og psykisk helse, for selvfølelse og vennskap. Bøkene kan kjøpes i forbindelse med foredraget.

Sjekk gjerne www.gleding.no for mer informasjon.

_
_
_