Johanna Martinsen Brygfjeld - Workshop

Om arrangementet

Johanna Martinsen Brygfjeld holder en spennende workshop om bruken av sosiale medier, hvor hun utforsker hvordan disse plattformene kan være effektive verktøy for markedsføring av bedrifter eller benyttes som en ren kreativ hobby. Workshoppen tar for seg ulike strategier og teknikker for å maksimere synlighet og engasjement på sosiale medier. Som et oppsiktsvekkende bakteppe for arrangementet, benyttes kunstverket «The Dicktator», et bilde av Putin sammensatt av 40 000 peniser. Denne unike koblingen mellom digital markedsføring og kunstnerisk uttrykk gir deltakerne et nytt perspektiv på hvordan sosiale medier kan utnyttes både kommersielt og som en form for personlig eller politisk uttrykk. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr/NRK Det er samme kurs som går begge dager.