Ikke Ikke Meg - Balance danseforening

Om arrangementet

Kompaniet og juniorkompaniet ønsker alle velkommen til en spennende og nyskapende danseforestilling: Deling av bilder utgjør i dag et helt sentralt element i blant annet vennerelasjoner mellom ungdommer. Det faktum at ungdom deler bilder og annen informasjon av seg selv har gjort at livet de lever er langt mer synlig enn det var tidligere. De fleste er bevisste på at bilder og annet innhold skal bli sett av andre. Dette stiller ungdom overfor en rekke nye utfordringer knyttet til hvordan de utøver sin identitet, i og med at bilder fra hendelser i livene deres deles med et bredt spekter av personer man søker respons og bekreftelse fra. Hvordan ønsker ungdommene å fremstille seg selv? Hvilken versjon av dem er den viktigste og mest virkelige? Den på sosiale medier - eller den du møter fysisk? Gjennom dans ønsker vi å få frem ungdommenes meninger og erfaringer, og hvordan de selv opplever og gir mening til sin konstruerte identitet i en digital verden.